Над 70 предложения влизат в дневния ред на юнската сесия на Общински съвет

Старозагорските общински съветници се събират за 40-тото си редовно заседание на 30 юни – четвъртък. В дневния ред влизат над 70 предложения. Одобряване на Общ устройствен план на община Стара Загора е първото, като предстои гласуване на окончателния му проект. По време на пресконференцията на председателя на ОбС Мария Динева, стана ясно, че ще се осигури вариант да бъдат валидни и досега действащите Подробни устройствени планове.

Общинският съвет ще гласува и предложението за даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“. „Тази точка е във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци. Решението, което предстои да вземем, не дава разрешение за започване на дейност, а единствено на процедура, с която да разберем дали е безопасно. Това е най-важното за нас и всички жители на нашата община“, подчерта председателят на старейшините Мария Динева. От думите ѝ стана ясно още, че оценката ще се прави от експертен екип, а изготвеният доклад ще бъде предложен за широко обществено обсъждане.

На второ четене в 40-тото заседание на местния парламент влиза Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора, както и Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност.

Своя вот Общинският съвет ще трябва да даде и по предложение за изграждане на паметник на Тодор Александров в парк „Зеления клин“.

Съветниците ще разгледат и промени в Общинската транспортна схема, които са постъпили от жители на село Ракитница. За гласуване влиза и Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за изминалата година, даване на съгласие за безвъзмездно право на ползване на обекти от обществени и спортни сдружения.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top