Десетокласници от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ посетиха Окръжен съд – Стара Загора

Окръжен съд –Стара Загора е партньор в образователна програма: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на ВСС и Министерство на правосъдието на Р България, насочена към формирането на правна грамотност и култура сред учениците, повишаване степента на доверие в съдебната власт и спазване на законите.

В рамките на програмата се осъществи среща между гимназисти от X клас на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, придружени от г-жа Екатерина Бояджиева – зам.директор на училището и съдия Румяна Бончева – представител на Окръжен съд – Стара Загора.

Съдия Бончева проведе информационен тур на гостите в съдебната сграда, като предостави информация относно създаването на съдебната институция в гр.Ст.Загора след Освобождението, относно съдбата на сградата през годините, както и разказа на учениците за институциите, които към настоящия момент се помещават в Съдебната палата.

В най-голямата съдебна зала лекторът запозна младежите с основни моменти, свързани с българската конституция, поясни смисъла за разделението на властите, като подробно обясни функциите на съдебната власт и в частност на съдиите. Нагледно бяха показани местата на страните по време на съдебно заседание, като
учениците, обличайки тоги, влязоха в ролите на съдии, прокурори, адвокати и страни по съдебни дела.

По време на дискусията бяха засегнати въпроси, свързани със значението на правото и спазване на законовия ред за нормалното функциониране на обществото, както и значението на правото за различни области от живота на обществото и отделната личност.

Всички присъстващи получиха информационни и образователни материали, предоставени от ВСС и Окръжен съд – Стара Загора. По информационната кампания Окръжен съд – Стара Загора работи съвместно с Окръжна прокуратура – Стара Загора, като на учениците предстои интересна среща и беседа и със зам.окръжния прокурор Митко Игнатов.

Образователната програма цели повишаване на правната култура сред учащите се, както и повишаване доверието в съдебната власт, уважение и спазване на законите на Р България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top