Област Стара Загора има огромен потенциал за развитие и нови инвестиции

В Областна администрация днес се проведе семинар на тема „Предизвикателства и възможности пред област Стара Загора, произтичащи от Националния план за възстановяване и устойчивост“. Във форума взеха участие областният управител проф. Наско Василев, зам.-министърът на МРРБ Деляна Иванова, зам.-министърът на Министерството на енергетиката Ива Петрова, Радослав Рибарски, председател на Комисията по енергетика, депутати от Старозагорския регион, зам. областните управители, представители на общините, на бизнес организации, на Тракийския университет.

Зам.-министър Ива Петрова подчерта, че диалогът между институциите във връзка с Плана е изключително важен за намирането на работещи решения за всеки регион в България. Тя акцентира върху предстоящото преструктуриране на енергийния сектор. Част от него е създаването на Национален фонд за декарбонизация,, който ще бъде своеобразен вид финансова институция за подкрепа на бита и индустрията в България при прилагането на мерки за енергийна ефективност и постигане на декарбонизация на икономическия живот у нас. Либерализацията на пазара за електроенергия на дребно до 2025 и предвижданите промени в закона за подкрепа на уязвимите групи също бяха тема на нейното изказване.

Петрова посочи, че Планът за възстановяване предвижда подкрепа за 15 000 домакинства за изграждане на фотоволтаични системи и за 160 общини за изграждане на външно осветление.

Зам.-министър Деляна Иванова говори за разработването на териториалните планове за справедлив преход и за важното място на Старозагорска област като един от засегнатите райони, който се очаква да получи и най-голям ресурс от Фонда за справедлив преход на ЕС. Тя посочи, че областта има огромен потенциал за развитие и за приток на свежи инвестиции в областта на високите технологии и в нови индустрии. Регионът може да стане център за научни изследвания за процеса на декарбонизация, каза още зам.-министърът.

Радослав Рибарски запозна присъстващите с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, които облекчават режима за изграждане на ВЕИ за собствено потребление.

Представителите на бизнеса участваха активно в дискусията и споделиха своите гледни точки за бъдещото икономическо развитие на областта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top