1385 лева е средната работна заплата в област Стара Загора през първото тримесечие на 2022 година

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2022 г. е 1 352 лв., за февруари - 1 329 лв. и за март - 1 473 лева, сочат данните на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 385 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. с 4.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ - с 21.3% и „Държавно управление“ - с 15.2%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 15.3% и „Административни и спомагателни дейности“ - с 14.1%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.0%, като в обществения сектор нарастването е с 4.5%, а в частния - с 6.9%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 218 лв.), София (1 470 лв) , Варна (1 428 лв.) и Враца (1 402 лева).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top