“Бюро по труда“ Стара Загора обяви средства за програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда” Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през май 2022 година. Това съобщават от пресцентъра на Агенцията.

Ще бъдат въведени мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни младежи до 29-годишна възраст с трайно увреждане, включително потребители на социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си. Средствата, предвидени за насърчаване на заетостта на тези лица, са в размер на 4 636 лева.

За подпомагане на дуалната форма на обучение в района са предвидени 5671 лева.

Свободните средства по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания са 5655 лева, а по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 5 287 лева.

За обучение на възрастни са предвидени 3390 лева.

Работодателите могат да получат допълнителна информация за програмите по насърчаване на заетостта в района в Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора или на телефон 042 697545.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top