И във Второ РУ ще се издават регистрационни карти за временна закрила за граждани на Украйна

На едно работно място във Второ РУ-Стара Загора, едно работно място в РУ-Чирпан и едно работно място в РУ-Раднево, разположени в звената „Български документи за самоличност“ от днес е осигурена възможност за издаване на регистрационни карти за временна закрила на украински граждани.

 Припомняме, че услугата вече се предоставя на едно работно място в група „Миграция“, гише „Чужденци“ при ОДМВР – Стара Загора, едно работно място в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР- Стара Загора, както и на едно работно място в сектор „Български документи за самоличност“ в РУ-Казанлък.

Искане за предоставяне на временна закрила с първоначален срок от 1 година/до 23.02.2023 г./ гражданите на Украйна могат да подадат лично, като на място ще им бъде издадена регистрационна карта. Лицето, ползващо се от временна закрила, ще има следните права: оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top