В срок от 3 дни след предоставяне на подслон на бежанци трябва да се уведоми МВР

ОДМВР-Стара Загора напомня, че съгласно чл.28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България физическо или юридическо лице /освен хотели, хосписи и други, регистрирани по Закона за туризма/, предоставило подслон на чужденец, включително и на украински граждани, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява група „Миграция“ или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца /присъствието на чужденеца не е задължително/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top