По два нови проекта ще работят младежи в старозагорско училище

В Средно училище „Христо Смирненски“ в Стара Загора ще се работи по два нови проекта, финансирани от Международния младежки център. Одобрени са „Клуб на доброволеца - бъди добър, прави добро” и „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение”, които ще се реализират от ученици в 9 и 10 клас с ръководители Ваня Крачолова и Пламен Динев.

Първият проект „Забавен английски за деца и родители – уча английски с настроение” е в тематичната област „неформално образование”. В него четирима младежи от десети клас с помощта на своите учители ще изнесат шест открити урока по английски език пред ученици от втори до седми клас и техните родители. Ще бъдат закупени иновативни помагала и материали по английски език, които ще подкрепят учениците да надградят своите знания по езика и да приобщят родителите към учебния процес.

Проект „Клуб на доброволеца - бъди добър, прави добро” е в тематичната област „младежко доброволчество”. В него четирима младежи от девети клас ще инициират почистване на училищния двор и прилежащите площи; ще сътворят „Пейка на приятелството” и ще посетят Общинския приют за безстопанствени животни като ще зарадват с лакомства четириногите приятели. Ще направят помощни материали за по-малките си съученици с цел да им помогнат по-лесно и по-забавно да усвоят българския език. Предвидено е да бъдат отбелязани Международният ден на ромското семейство (12.04) и Световния ден за защита на околната среда (05.06).

Проектните дейности ще бъдат реализирани в периода април – юни 2022г. Чрез тях се цели - подобряване на знанията и уменията на учениците; приобщаване на родителите към учебния процес; подобряване на взаимоотношенията в училище; инвестиране на свободното време в каузи, които правят децата и младежите самостоятелни по най-добрия начин, извличайки техните вътрешни заложби и таланти.

Инициативите се осъществяват в рамките на проект „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Конкурсът e за младежи на възраст от 15 до 29 години, които предварително са сформирали екипи от минимум четирима души и трябва да разработят свои инициативи в различни тематични области. Целта на конкурса е младежите да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост. СУ „Христо Смирненски” има дългогодишни традиции в съвместната работа с Международен младежки център - Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top