Днес извънредно заседание на местния парламент в Стара Загора

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 28 януари 2022 г. от 15.00 часа ще се проведе онлай извънредно заседание на местния парламент. В дневния ред ще бъде разгледана и гласувана една точка, свързана с промяна на взето решение.

По време на вчерашното заседание беше дадено съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и ливади да бъдат сключвани за срок от 1 /една/ година. Съгласно чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ минималният срок на договорите е 5 стопански години. По тази причина се налага промяна на взетото решение.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top