Наско Василев е новият областен управител на област Стара Загора

Проф. Наско Василев е новият областен управител на Стара Загора. Той е назначен с Решение №10 на Министерския съвет от 14 януари 2022 г. Проф. Василев е роден е на 8 юли 1960 г. в Симеоновград. През 1989 г. завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора и се дипломира като магистър, ветеринарен лекар. През 2003 г. получава научна и образователна степен „Доктор“ по „Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни“, а от 2013 г. е професор в

Тракийския университет. В периода 2015-2019 г. е зам.-ректор на университета.

Проф. Василев има над 32 години професионален стаж.

Осъществил е краткосрочни специализации в Айова, САЩ, в Бърно, Чехия, Мезон Алфорд, Париж, Франция.

През периода 2018-2021 г. е бил координатор на Национална научна програма Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България „Репробиотех“.Ползва руски и английски език. Семеен е.

Той заменя на поста Иван Чолаков.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top