Районна прокуратура – Стара Загора предаде на съд 159 лица през ноември

През месец ноември 2021 г. прокурорите от Районна прокуратура – Стара Загора и териториалните отделения в Казанлък, Чирпан, Раднево и Гълъбово са решили по същество и са внесли за разглеждане в съда 146 прокурорски акта срещу 159 лица. От тях 44 обвинителни акта, 75 споразумения за решаване на делото, 27 предложения за налагане на административно наказание.

Най-висок относителен дял имат общоопасните престъпления. По тях са внесени 82 акта срещу 82 лица. Те са за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, без притежание на свидетелство за управление на МПС, за пътнотранспортни произшествия, за държане/засаждане/отглеждане на високорискови наркотични вещества/. Следват престъпленията против собствеността - 27 акта срещу 31 лица. Те са за кражби, грабежи, измами. Внесени са 9 акта срещу 13 лица за престъпления против личността - телесни повреди, закана с убийство, против половата неприкосновеност – блудства, изнасилвания. За престъпления против брака и семейството да внесени 18 акта срещу 21 лица – за незаконно съжителство с лице ненавършило 16-годишна възраст, наплащане на издръжка/ и други. Влезлите в сила присъди през месец ноември 2021 г. са спрямо 88 осъдени лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top