На открита лекция представиха новите шест граждански права в Стара Загора

Доц. д-р Милена Илиева от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите - Тракийски университет - Стара Загора, представи на публична лекция шестте нови граждански права, които са предложени в книгата „Всеки човек“ на Фердинанд фон Ширах (вж. по-долу за автора). Основна цел на инициативата провокирането на широка пан-европейска дискусия.  Конкретните му предложения са свързани с:

Околна среда - Всеки човек има право да живее в околна среда, която е здравословна и защитена.

Дигитално самоопределение - Всеки човек има право на дигитално самоопределение. Забранено е прекомерното профилиране или манипулирането на хора.

Изкуствен интелект - Всеки човек има право да знае, че всички алгоритми, наложени му, са прозрачни, проверими и справедливи. Основните решения трябва да се вземат от човек.

Истина - Всеки човек има право да разчита, че изявленията, направени от публични институции, са верни.

Глобализация - Всеки човек има право да му се предлагат само онези стоки и услуги, които се произвеждат и предоставят в съответствие с универсалните права на човека.

Искове, свързани с основните човешки права - Всеки човек има право да заведе дело пред европейските съдилища, когато основните права на Хартата системно се нарушават.

На събитието присъства и Надежда Чакърова, обществен посредник на община Стара Загора. Тя изтъкна важността на предложенията на Фердинанд фон Ширах в новото съвремие, където глобализацията и дигитализацията са неизменни процеси в ежедневието на всеки гражданин и увери за пореден път, че в работата си стреми да бъде успешния мост между хора и институции.

Инициативата може да бъде подкрепена на сайта на проекта: https://www.jeder-mensch.eu/informationen/?lang=en

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top