49 свободни работни места за младежи по програмата „Старт на кариерата” обявиха в Стара Загора

1 918 нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”. Документи се приемат от 04 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Чрез Програмата младите висшисти могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование на над 150 позиции в различни градове от страната в различни ведомства , в т.ч. Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Работните места за териториални поделения на територията на община Стара Загора са общо 49 бр.

Младежите могат да кандидатстват за работните места в цялата страна до 29 октомври 2021г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр: https://forms.gle/rcQjuRPHRbFXpSeG7.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top