258 са кандидатите за народни представители в Старозагорско

258 кандидатите за народни представители за 47-мото Народно събрание от 27 Многомандатен избирателен район- Стара Загора, съобщи председателят на РИК Стара Загора Златина Йовчева. Тя допълни, че пълни листи с 22-ма кандидати за депутати са четири партии и коалиции. Общият брой на кандидатските листи, които ще се борят за гласовете на гражданите от област Стара Загора са 26.

Йовчева даде разяснения по казуса относно отказа за регистрация на кандидатска листа за народни представители от Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за 27-ми изборен район - Старозагорски за изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.“След трудни дебати с 13 гласа „За“ и 3“Против“ РИК Стара Загора отказа да регистрира листата на Демократична България- Обединение“, категоричен е председателят.

„Още при предаване на документите, приемащите членове на РИК установиха, че предложението за регистрация на кандидатската листа и пълномощното, с което приносителят на документите е упълномощен за това, не са подписани, а върху тях е поставена сигнатура, визуализираща електронно подписване на представените книжа. На основание чл.258 ал.2 от ИК незабавно устно им бяха дадени указания да представят необходимите документи подписани собственоръчно от представляващите коалицията, както и представените разпечатани книжа /предложение и пълномощно/ да бъдат изпратени на електронната поща на РИК до 17,00 часа на 12.10.2021г. /законово регламентирания срок за регистриране на кандидатски листи/. Г-н Атанас Славов беше поканен да завери представените книжа, като верни с оригиналите им, но той отказа с аргумента, че заверка според него не е необходима. В 17,36 часа на електронната поща на РИК – Стара Загора постъпи имейл с подател Надежда Йорданова / niordanovas@gmail.com/ с прикачен файл с наименование 27_PoA_Registracia_Kandidati.pdf и в 17,38 часа от същия имейл, от същия подател – 27_Предложение_РИК.pdf. Видно от публичния електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. на ЦИК, горепосоченият имейл не е сред официално декларираните електронни адреси за кореспонденция на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ. По време на заседание на РИК, в 18,02 часа, в залата влезе г-жа Магдалена Владимирова Овчарова, предоставяйки на Председателя на РИК една флаш-памет.
След съвкупната преценка на представените по-горе документи и проведените разисквания РИК Стара Загора счита, че не са спазени изискванията на чл. 255, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и на Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК относно регистрация на кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември 2021 г. – липсват валидно подписани предложение (Приложение №73-НС) и пълномощно на приносителите от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов, в качеството им на представляващи Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ.

Предвид гореизложеното, и на основание чл. 70, ал. 4 във връзка с чл. 258 ал. 2, от Изборния Кодекс и Решение № 579-НС от 23.09.2021 г. на ЦИК,  РИК Стара Загора.“, посочиха в мотивите си членовете на РИК.

Те допълниха, че има постъпила жалба в ЦИК и се чака решение.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top