Листа на Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” от 27-ми изборен район Старозагорски

1.Георги Гьоков, водач на листата – експерт в социалната сфера,  автор на редица законопроекти  в 42-ро, 43-то, 44-то, 45-то и 46-то Народно събрание, член на Изпълнителното бюро и на Националния съвет на БСП.

2.Момчил Ненов – с висше образование, магистър по специалността „Строителство на сгради и съоръжения”, инженер-конструктор.

3.Минчо Минчев - коалиционен партньор, председател на ПП „Нова зора“, народен представител в 42-ро Народно събрание, журналист, поет.

4.Д-р Неделчо Маринов - с висше образование, магистър по специалността „Ветеринарна медицина”, старши инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните в Стара Загора, член на Изпълнителното бюро на БСП-Стара Загора.

5.Миглена Филипова - с висше образование, магистър по специалността „Финанси на предприятията”, банков инспектор.

6.Георги Господинов – с висше образование, магистър по специалността „Електротехника”, инспектор технически надзор в отдел „Здравословни и безопастни условия на труд” в Мини „Марица-изток“, рудник Трояново-1, заместник-председател на Общински съвет на БСП-Раднево.

7.Владимир Грамовски – с висше образование, магистър по специалността: „Мениджмънт на социалните и педагогическите организации”, търговски представител в частно дружество, областен координатор на Младежко обединение в БСП-Стара Загора.

8.Сашко Лозанов – с висше образование, магистър по специалността „Право”, адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора, общински съветник от 2003г. до  2015г.

9.Иван Михайлов – коалиционен партньор от ПП АБВ, с висше образование, магистър по специалността „Право”, адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора..

10.Дияна Янева -  учител по история, заместник-директор на Основно училище „Христо Ботев” в гр.Мъглиж, председател на  БСП-Мъглиж, общински съветник  в мандати 2007-2011г. и 2019-2023г.;

11.Георги Николаев – председател на БСП-Чирпан, с висше образование, екс-кмет на чирпанското село Стоян Заимово, председател на читалище „Стоян Заимов - 2016”.

12.Милка Кърпачева – гражданска квота, с висше образование, магистър по специалността „Право”, адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора, общински съветник в мандат 2003-2007г.

13.Динко Господинов – с висше образование, доктор по специалността „Електроснабдяване и елктрообзавеждане”, инженер-енергетик в „Автомагистрали” ЕАД.

14.Георги Василев - с висше образование, магистър по специалността „Топлоенергетика”, ръководител на отдел „Инвестиции” в ТЕЦ Марица-изток 2.

15.Радиана Неделчева - студент по специалността „Строителство на сгради и съоръжения”, член на Младежко обединение в БСП-Стара Загора.

16.Соня Митевска - с висше образование, магистър по специалността „Медицина”, лекар-специалист в Комплексен онкологичен център - Стара Загора, общински съветник в мандат 2007-2011г.

17.Милена Данкова – с висше образование, магистър по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика”, старши учител в детска градина, член на оперативното бюро на Младежко обединение в БСП-Стара Загора.

18.Емилия Господинова – с висше образование, магистър по специалността „Предприемачество и иновации”, регионален представител в Комисията за защита от дискриминация.

19.Захари Даскалов – с висше образование, доктор на техническите науки „Въоръжение и военна техника”, общински съветник  от 2003г. до 2011г., председател на Съвета на директорите на „НИТИ” ЕАД Казанлък, 2013-2014г.

20.Драго Коев – с  висше образование, магистър по специалностите „Право” и „Счетоводство и контрол”, юрисконсулт в ПСК „Пътстрой” ЕООД.

21.Жечка Дрянова – с висше образование, магистър по специалностите „Счетоводство и контрол” и „Растителна защита”, агроном в ЗК „Звезда”, член на Общински съвет на БСП-Стара Загора;

22.Петър Гончев – с висше образование, магистър по специалността „Молекулярна биология и биотехнология”, търговски представител в частно дружество, член на Младежко обединение на БСП-Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top