2,6 % е безработицата в Общината Стара Загора

През месец август 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 614 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 498 лица, по мерки за заетост 6 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 10 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 100 лица. 115 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 197 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 114 лица, със средно 307 и с основно и по-ниско 193 лица.

През м.август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 643 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 152 свободни работни места, от тях 127 по ОП РЧР и 11 по мерки. Равнището на безработица през м.август 2021г. е 4,1% при 4,9% за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,1%. Спрямо м. август 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 2,7% /от 6,8%/.

Към 31.08.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 052, като спрямо предходния месец /6 211/ е отчетено намаление със 159 души, а в сравнение с м.август 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3 966 бр. /от 10 018 през м. 08.2020г. на 6 052 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 3,1%, а с най-високо – общините Николаево – 36%. и Братя Даскалови – 25,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top