Стара Загора е домакин на IV форум на кметовете, ангажирани за справедлив преход

В търсене на пътища към устойчиво си развитие в следващите 30 години водещите икономики в света насочват усилията на всички заинтересовани страни: власти на различни нива: местни/регионални/национални, учени, бизнес, неправителствен сектор - към разработване и внедряване на иновации за разумно използване на енергията и ресурсите, както и за производство на енергия от алтернативни източници. В тези свои усилия те са следвани и от икономики с по-ограничени възможмости.

За една част от регионите – и в развитите и в „догонващите“ икономики, този преход към нисковъглеродна икономика, и най-вече към добив на електроенергия от неизкопаеми горива, поставя допълнителни предизвикателства пред всички заедно с многото неизвестни.

Този преход може да бъде плашещ.

Но може и да бъде умело управляван и водещ до прогрес и развитие, щадящи ресурсите на Планетата - наследството на бъдещите човешки поколения. Стара Загора е един от регионите в света, изправен пред предизвикателствата на прехода.

В изпълнението на целите, за постигането на които е създадена преди 25 години Агенция за регионално икономическо развитие-Стара Загора (АРИР) от: община Стара Загора, Тракийски университет, Търговско-промишлена палата, прие не по-малкото предизивикателство да бъде водещ партньор на международен консорциум от институции и организации в ЕС от региони в сходно положение, в търсене на работещи решения и споделяне на добри практики – проект De Carb. Като част от изпълнението на проекта, с убеждението, че в дилаога/спора се ражда истината Агенция за регионално икономическо
развитие - Стара Загора (АРИР) в сътрудничество с WWF - България и Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) организират 4-ти Форум на кметовете от ЕС, ангажирани за справедлив енергиен преход “НОВИЯТ ЕНЕРГИЕН МИКС: Установяване на диалог в прехода и прилагане на политиките за въглеродна неутралност“.

Събитието ще се проведе на 29-30.09.2021 г. в гр. Стара Загора, (съгласно програмата) в Амфитеатралната зала на Регионална библиотека „Захарий Кнажески“. В двудневния форум ще се включат членове на Колегиума на Комисарите на ЕК, регионални и местни власти от ЕС, финансови институции и утвърдени национални и международни експерти, които ще дадат повече яснота относно възможните енергийни реформи в България, в контекста на Европейската Зелена сделка.

Поради наложените ограничителни мерки в залата могат да присъстват само 30 души. В случая това са част от панелистите и техническия екип.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top