Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“

Община Стара Загора и УНИЦЕФ изпълняват пилотен проект „Европейска гаранция за детето“ в периода март 2021 – юни 2022 година. Един от компонентите на проекта е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието и има за цел да пилотира семейно-ориентиран подход на ранна интервенция на уврежданията и забавянето в детското развитие. Приоритетна целева група са семействата с деца на възраст 0-3 години, тъй като това е възрастта когато мозъкът е с най-висока невропластичност и ранната намеса има най-голям потенциал да повлияе на хода на детското развитие.

Целта е да се развият услуги за ранна интервенция и по този начин да се подкрепят родителите като се развиват техните умения и знания в грижата и техните увереност и самочувствие в насърчаването на детското развитие. Както и да се развие добра професионална мрежа за ранна намеса при затруднения в развитието или увреждания сред ОПЛ, педиатри, медицинските специалисти, педагози и др., и да се подобри координацията между здравната, образователната и социалната системи.

В рамките на този проект ще се проведат два онлайн уебинара чрез платформата ZOOM.На 14 септември от от 15.30 до 18.30 часа всички общопрактикуващи лекари и медицински специалисти могат да вземат участие  в уебинар „Ранни прояви на нарушения в детското развитие с фокус върху психомоторното развитие“. На 17 септември от 15.30 до 18.30 часа родителите ще могат да се включат онлайн в дискусия за „Ранно детско развитие“ Лектор и на двата уебинара ще бъде проф. Иван Иванов- педиатър и детски невролог.

Анализ на УНИЦЕФ, от изследване проведено през 2019 г. показва, че все още проследяването на детското развитие от общопрактикуващите лекари и педиатри се осъществява най-вече по медицински показатели и/или не се извършва систематично при случаите когато достъпът до тях е затруднен, услугите са фрагментирани, като рядко се осъществява координация/обмяна на информация между услугите и професионалистите от различни (здравеопазване,  образование и социална закрила) сектори. Ранното откриване на проблеми в развитието с помощта на скринингова методика е предпоставка за навременна интервенция, активна подкрепа и успешна работа с децата. Провеждането на редовен скрининг чрез валидизирани инструменти е задължителна част от наблюдението на детското развитие

Изследванията показват, че децата започват да получават подкрепа от образователни или социални услуги средно на 30 месечна възраст. В най-ранните месеци от живота на детето общопрактикуващият лекар е единствен специалист, който има наблюдение над него и често се ползва с голямо доверие от семейството. Така неговата роля е огромна и по отношение на превенция и навременна реакция при наблюдавани затруднения в развитието. Развиването на практики в посока извършване на ранен скрининг на детско развитие от общопрактикуващите лекари би имало значителен принос към децата и семействата и преодоляването на негативни последствия от забавяне в развитието.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top