138,6 хиляди са заетите в област Стара Загора

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 138.6 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 52.6% (при 52.1% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 58.6%, а при жените - 47.2%.

През второто тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 135.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.6% (73.7% за мъжете и 67.4% за жените).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top