20 септември 2021

Община Стара Загора провежда проучване сред гражданите за нагласите и желанията за развитие на града и селата

Община Стара Загора започна провежда на онлайн проучване на нагласите, очакванията и намеренията на всички граждани и заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на общината.

От местната администрация допълват, че за да бъдат обхванати и граждани, които не използват интернет, ще има анкетьори, които ще обхождат града и малките населени места. Те ще предлагат в писмен вид анкетата, която да бъде попълнена от желаещите.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на Плана за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 – 2027 г.

„Вашето участие в изработването му ще добави нови идеи и виждания, ще гарантира реалистичност и публичност“, призовават организаторите.

Анкетата може да бъде попълнена тук-  http://estatsurvey.com/index.php/928342?lang=bg

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top