21 септември 2021

Какво е гарант по кредит и как да взема заем без такъв?

Какво е  гарант по кредит и как да взема заем без такъв?

Сред разнообразието от кредитни продукти на пазара ще откриете редица предложения, при които банковата финансова институция изисква да посочите поръчител по кредита. Поръчителят или гарантът по кредит е лице, коeто се ангажира да изплаща и погасява вашия заем, ако преустановите обслужването на кредита си независимо по какви причини. Поръчителят е солидарен длъжник.

На какви условия трябва да отговаря гарантът по кредит?

Банката предявява към поръчителите същите условия, каквито има и към кредитополучателите. Сред тях са чисто кредитно досие, работа на трудов договор при настоящия работодател не по-малко от 6 месеца, стабилен месечен доход, позволяващ изплащането на заема, липса на просрочени или непогасени кредити, липса на много кредити, чиито месечни вноски сумарно надвишават определен процент от доходите. Всички тези условия заедно с риска, който поемат поръчителите да се окажат с чуждо задължение, влияещо негативно не само на бюджета им, но и пречещо им да изтеглят свой кредит, прави откриването на гарант нелесно.

Рискове при посочване на поръчител по кредит

Намирането на гарант е трудна задача за потребителите, нуждаещи се от такъв, за да получат одобрение на молбата си за заем от съответната банкова финансова институция. Повечето хора се притесняват да станат поръчители по кредит дори на близки и роднини, имат свои заеми, които изплащат, или не отговарят на условията на банката. Дори да съумеете да откриете лице, което отговаря изцяло на условията и е съгласно да бъде поръчител по кредита ви, рискът остава. Забавянето на вноски от ваша страна или още по-лошо – преустановяването на изплащането на заема ще доведе до натоварване на бюджета и финансови трудности за човека, съгласил се да ви помогне. Това обикновено влошава взаимоотношенията ви с лицето-поръчител или води до тотално преустановяване на отношенията. Кредитът може да разруши връзките между вас, дори да сте роднини или близки приятели. Всичко това стимулира стремежа на потребителите да открият кредитен продукт без изискване за посочване на гарант.

Какво да направите, ако не съумявате да намерите поръчител?

Тегленето на кредит без посочване на гарант е възможно. На пазара са налични кредитни продукти, при които финансовите институции нямат изискване към кандидатстващите за кредит да посочат поръчител. Такъв кредитен продукт е банковия онлайн заем. В отговор на промененото потребителско търсене и необходимостта на потребителите да получават бързо и лесно необходимата им сума на заем, някои банкови финансови институции предлагат кредити, близки на заемите, отпускани от фирмите за бързи кредити. При този тип кредитни банкови продукти кандидатстването са осъществява изцяло онлайн и не се изисква посочване на поръчител. Условията са ясни, прозрачни, без скрити такси. Кандидатстването и получаването на средствата след одобрение се случва изцяло онлайн, бързо и удобно за потребителя. Предоставена е и възможност за мобилно управление на кредита, следене и заплащане на вноските онлайн, както и по други, удобни за потребителя, начини.

За увеличаване на сигурността на потребителите се предлагат и застраховки по кредита. Застраховката гарантира, че при неблагоприятни обстоятелства (болест, загуба на доходи, безработица, дълга хоспитализация и други) застрахователят ще поеме  частично или изцяло вашия кредит. Това ви дава сигурност и гарантира запазването на финансовата ви стабилност независимо от обстоятелствата.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top