2,7% е безработицата в община Стара Загора през юни

През месец юни 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 920 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 659 лица, по  мерки за заетост 7 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 77 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 177 лица. 242 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 318 са от
групата на специалистите и 360 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 179 лица, със средно 522 и с основно и по-ниско 219 лица.

В бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 1 151 свободни работни места, 902 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 242 свободни работни места - от тях 163 по ОП РЧР, по мерки - 7. Равнището на безработица през м.юни 2021г. е 4,3 на сто при 5,2 на сто за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,3%.
Спрямо м. юни 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 3,1% /от 7,4% през юни 2020г. на 4,3%/.

Към 30.06.2021г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 304, като спрямо предходния месец /6 745/ е отчетено намаление с 441 души, а в сравнение с м.юни 2020г. регистрираните безработни намаляват с 4 672 бр. /от 10 976 през 2020г. на 6 304 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,7% и Павел баня - 3,6%, а с най-високо – общините Николаево – 33,8%. и Братя Даскалови – 27,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top