Нова уникална технология за улавяне и утилизация на СО2 разработва старозагорска фирма

Уникална наша технология дава надежда за запазване на въгледобива в "Мини Марица-изток" и оживяване на ТЕЦ-2 чрез елиминиране на скъпите въглеродни емисии.

Скъпите парникови емисии от въглероден диоксид (СО2), заради все по-невъзможното плащане на които държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" в момента работи с малка част от мощностите си, могат да бъдат успешно премахнати. Но не с улавяне и съхранение на въглеродния диоксид под земята или в богати на соли води (Carbon Capture and Storage - CCS), каквито безуспешни опити досега бяха правени по целия свят, а чрез преобразуването му до продукти, които могат да се търгуват и да генерират приходи, като например метан (СН4). Новата технология се нарича Carbon Capture and Utilization (CCU). От метана след това се произвежда енергия. Това доказва проект, финансиран от Българо-американската кредитна банка (БАКБ) и реализиран от известния старозагорец проф. Жеко Ганев.

Това съобщи пред медиите кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. Той подчерта необходимостта от възможно най-бърза реализация на проекта.

Проф. Ганев разказа, че е създал работеща мини-инсталация, която демострира нагледно цялата технология. Въглеродният диоксид от изгарянето на въглищата се разцепва до въглероден окис (СО). Към него се добавя водород (Н), получен също от въглищата, и се получава метан, с отделянето и на малко вода. По този начин се елиминират 97% от въглеродния диоксид. Метанът е енергиен газ и се използва за производство на енергия. Физико-химичният процес отделя серните съставки на въглищата (серен диоксид - SO2, серовъглерод - CS2 и сероводород - H2S), като на изхода се получава елементарна сяра (S2). По този начин отпада необходимостта от сероочистки в тецовете, което допринася за това, производството на електроенергия да е достатъчно евтино.

Проф. Жеко Ганев работи от години върху необходимите съоръжения, затова сега е "сглобил" с лекота отделните фази на технологията. Към нея има голям интерес. Тъй като тя е финансирана досега с 300 хиляди лева от инвестиционното дружество на БАКБ - "Сиесайеф" (CSIF), което е мажоритарен акционер в банката на Цветелина Бориславова, проектът е нейна собственост. България следва до продължи успешно реализацията му до пилотен промишлен проект в мащаб 1:20, чиято работа да се провери на практика в ТЕЦ "Марица-изток 2". За целта проф. Ганев е изпратил до централата писмо с предложение за по-нататъшно финансиране в размер на 10 милиона лева. Средствата се очаква да бъдат осигурени от Българския енергиен холдинг (БЕХ), а производството на съоръженията за 1000-тонната инсталация да се поеме от старозагорската фирма "Металик" в кооперация с бившия завод за тежко минно оборудване в Кърджали.

При успешна реализация от технологията ще могат да се възползват и двете американски централи в минно-енергийния комплекс "Марица-изток". Трябва обаче да се действа бързо, за да не бъдем изпреварени от други, не по-малко заинтересовани от реализация на новата CCU технология.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top