Изпълнителното бюро на Общинската организация на БСП - Стара Загора се обяви срещу кариерата

Настояваме Областният управител на Стара Загора да отмени своя заповед № РР-ЗД-8/28.06.2021 г., с която разрешава на „АС – Стоунс“ ООД да възложи изработването на Специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства в землищата на с. Едрево, общ. Николаево и в землищата на старозагорските села Братя Кунчеви и Оряховица.

Решението да се предостави на концесия добивът на строителни материали (варовици и доломити) от находище „Кереч Търла“ е взето от правителството на Бойко Борисов през 2015 г. Пряко отговорни за него са тогавашният министър на енергетиката Теменужка Петкова и на околната среда и водите Нено Димов.

Ще припомним, че хората многократно протестираха, този проблем беше поставян в Народното събрание. Доскоро управляващите от ГЕРБ обещаваха, че концесията ще бъде преразгледана. Разбрахме, че и кметът на Стара Загора – отговорен фактор в централното ръководство на ГЕРБ, има позиция. Но явно няколкото милиона лева се оказаха по-важни и ценни от съхраняването на природата, въздуха, водата и здравето на населението.

Наясно сме, че днес областният управител трябва да приведе в действие решение, взето от правителството на ГЕРБ. То сигурно е законосъобразно, но категорично е срещу обществените интереси и интересите на жителите на 11-те села от общините Стара Загора, Нова Загора и Николаево и естествено отново предизвиква общественото недоволство и протест.

Нашата позиция СРЕЩУ КАРИЕРАТА за добив на варовици и доломити, заявявана последователно от 2015 година насам от общинската организация на БСП, от общинските съветници в Общински съвет Стара Загора и от народните ни представители в 43-то и 44-то Народно събрание на Република България, остава НЕПРОМЕНЕНА, защото решението за концесията бе взето непрозрачно, без да се чуе мнението на хората, без да се отчетат екологичните проблеми, трайните и тежки вреди за природата и населението.

Считаме, че не е късно да се намери разумно решение на проблема.

НАСТОЯВАМЕ пред държавните органи още веднъж да бъдат прегледани и преразгледани всички документи по концесията, в това число и екологичните оценки, и да се предприемат действия, вкл. и прекратяване на концесията.

ЗАСТАВАМЕ твърдо на страната на гражданското общество и заявяваме отново, че сме ПРОТИВ  реализиране на тази спорна от екологична и социална гледна точка инвестиция, защото тя ще донесе печалба някому за сметка на унищожена безвъзвратно природа и увредено човешко здраве. 

ПРИЗОВАВАМЕ държавата в лицето на областния управител и министрите на икономката, на енергетиката и на регионалното развитие и благоустройството да намерят решение в интерес на гражданите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top