Близо 2000 лева е средната работна заплата в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“

Ръководството на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора изготви отчет за управление на дейността за периода 2014 – 2020 г.

За изминалата 2020 г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 6,632 млн. лв. спрямо счетоводна загуба от 3,724 млн. лв. през 2014 г. Така за втора поредна година дружеството отчита положителен финансов резултат.

Към 31.12.2020 г. общият размер на задълженията към доставчици са на стойност 7,259 млн. лв., като сумата е намалена с 13,294 млн. лв. спрямо същия период на 2014 г., или с 64,7%. Най-голямо е намалението на задълженията за лекарства – 6,247 млн. лв., за консумативи – 3,189 млн. лв. и разходите за вода, горива и енергия – 2,4 млн. лв. В процентно съотношение най-голямо намаление през 2020 г. спрямо 2014 г. има при задълженията за храна – 93%, други материали – 91,7%, задълженията за вода, горива и енергия – 91%, медикаменти – 66,9% и консумативи – 65,1%.

Средната месечна работна заплата в Университетската болницата през 2014 г. е била 629,57 лв., като за 2020 г. тя е нараснала на 1382,86 лв. В относителен размер увеличението на основните месечни заплати е с размер на 83,6%, което надвишава процента на нарастване на минималната заплата за страната за разглеждания период (79,4%).

За висшия медицински персонал (лекари) в лечебното заведение към 31.12.2014 г. средната заплата е била 1131 лв., като в края на 2020 г. тя вече достига до 1959 лв. Увеличението на средните заплати при лекарите е с 827,32 лв., или със 73,1%.
Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти (медицински сестри, акушерки и лаборанти) към 31.12.2020 г. е 1445,90 лв. При тях нарастването е със 726,09 лв. (100%) спрямо 2014 г. Средната месечна работна заплата на хората заети като друг персонал за 2020 г. е 942 лв.

Тенденцията за развитие през 2021 г. е насочена към увеличение на основните месечни заплати на работещите, като от 1 февруари 2021 г. е направено поредно повишаване на основните месечни заплати на работещите в дружеството. От 01.07.2021 г. основните месечни заплати за длъжността на началник на клиника е 1700 лв., а трудовите възнаграждения тези на началниците на отделения са 1500 лв. След проведени конкурси за страши медицински сетри основните заплати на заемащи съответната длъжност са в размер на 1050 лв., като допълнително са осигурени възнаграждания за придобита специалност и квалификация.

Друг акцент е осигуряването на нови и по-добри условия на труд в клиниките и отделенията на лечебното заведение.

През 2021 г. в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ беше създаден и работи Център за клинчни проучвания. Предстои въвеждане в експлоатация на две изцяло ремонтирани и оборудвани клиники. Подменена е значителна част от наличната апаратура в част от клиниките и отделенията, дори в условията на епидемична обстановка.  Преструктурирана е дейността на Отделението по хемодиализа, бяха пребазирани клиниките по неонатология и акушерство и гинекология. Преструктурирана е дейността на отделението по образна диагностика. Доставени са съвременни апарати за диагностика на онкологични заболявания. В лечебното заведение предстой до края на  юли 2021 г. да бъде доставен апаратура за ранна диагностика на онкологични заболявания на дихателна система.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top