21 септември 2021

930 лева е достигнала средната цена на сделките с ниви в Община Стара Загора през 2020 година

През 2020 г. средната цена на сделките с ниви в област Стара Загора достига 911 лв. за един декар, което е с 4.2% повече в сравнение с 2019 година.Спрямо средната стойност за страната (1 042 лв./дка) през 2020 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 12.6%.

През 2020 г. най-висока е цената на сделките с ниви в община Опан – 1 061 лв. на декар, а най-ниска в община Гълъбово - 652 лв. на декар. В Община Стара Загора средната цена е 930 лева за декар. За изминалата година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 37 лв., което е с 5.7% повече спрямо 2019 година. В сравнение със средната цена за страната (46 лв./дка), през 2020 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Стара Загора е по-ниска с 19.6%.

Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 15 лв., и е с 11.8% по- ниска спрямо предходната година.През 2020 г. най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в община Раднево - 41 лв., а най-ниска в община Николаево - 15 лева

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top