2,9 % е равнището на безработица в Община Стара Загора

През месец май 2021г. в област Стара Загора на работа са постъпили 773 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 630 лица, по програми, финансирани от Държавния бюджет – 15 /по мерки – 13, по програми – 2/ и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 128 лица.

216 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 264 са от групата на специалистите и 293 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 150 лица, със средно 474 и с основно и по-ниско 149 лица.

През май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 628 свободни работни места, 513 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 112 свободни работни места - от тях 104 по ОП РЧР, по мерки - 3.

Равнището на безработица през м.май 2021г. е 4,6 на сто при 5,67 на сто за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0.2%. Спрямо м.май 2020г. равнището на безработица в областта е намаляло с 3,2% /от 7,8% през м.май 2020г. на 4,6%/.

Към 31 май броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6 745, като спрямо предходния месец /7 154/ е отчетено намаление с 409 души, а в сравнение с м.май 2020г. регистрираните безработни намаляват с 4 827 бр. /от 11 572 през 2020г. на 6 745 лица през 2021г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,9% и Павел баня - 3,7%, а с най-високо – общините Николаево – 32,9%. и Братя Даскалови – 27,9%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция след София – град, Габрово и Варна по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top