Едва 4% от пренощувалите в Старозагорско през април са били чужденци

През април 2021 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 092, а на леглата - 4 074.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2021 г. в област Стара Загора, е 16 302. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 7 366, или 45.2% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през април 2021 г. са 7 005. От всички пренощували лица 95.8% са българи, като по-голямата част от тях (34.3%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.
Пренощувалите чужденци са 291, като 57.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2021 г. е 13.6%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (15.7%). Приходите от нощувки през април 2021 г. са 809 356 лева.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top