26 септември 2022

Близо 90 хиляди са жилищните сгради в област Стара Загора

Към края на миналата година жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 684 жилищни сгради или с 44 повече в сравнение с 2019 година. В градовете се намират 32.5% от всички жилищни сгради, а в селата - 67.5%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. - 28.1%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. - 1.0%

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 60 039 или 66.9% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.4%, панелните - 0.9%, а сградите с друга конструкция - 29.8%.Към 31.12.2020 г. броят на жилищата в област Стара Загора е 176 750. В градовете се намират 114 887 жилища или 65.0% от общия брой.

Най-голям е делът на тристайните жилища - 35.6% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с две стаи - 32.4%, а най-малък на жилищата с шест и повече стаи - 3.4%. Средният брой лица на едно жилище отчетен в област Стара Загора е 1.8, като за градовете показателят е 1.9 лица, а за селата - 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 171.5 хил. или 97.0% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 713.6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.9 кв. м., като в градовете тя е 72.9 кв. м., а в селата - 70.1 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 34.9 кв. м., като за градовете тя е 33.1 кв. м., а за селата 39.1 кв. метра. Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички жилища в област Стара Загора 73.1% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 20.4%, електрифицираните само с водопровод - 3.5%, а само електрифицирани - 2.8%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top