Започват дейностите по проекта за ремонт и разширение на ул.“Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора

Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на строително – монтажните работи по обект „Разширение на ул. Капитан Петко Войвода с о.т. 8204 – о.т. 8192, гр. Стара Загора“, за времето от 16.06.2021 до 15.10.2021.  включително ще бъде спряно движението на личен, обществен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена сметка по ул. „Капитан Петко Войвода“ от о.т. 8204 до о.т. 8173.

Общественият транспорт /автобусни линии № 8 и № 3/ ще се движи по обходен маршрут както следва:

-По направление от кв. „Железник“: бул. „Цар Симеон Велики“ – ул. „Одринска епопея - бул. „Славянски“;

-По направление към кв. „Железник“: бул. „Славянски“ – ул. „Одринска епопея“ – ул. „Христо Ботев“ – ул. „Димчо Стаев“ – бул. „Цар Симеон Велики“.

Спирки „Казански“, „XIII ОУ“ и „Христо Ботев“ /от северна страна/  няма да обслужват автобусни линии № 8 и № 3 .

Обособени са  временни спирки по обходните маршрути. Спирка „Одринска епопея“ ще обслужва автобусите, движещи се по направление от кв. „Железник“.

От срещуположната страна на ул. „Одринска епопея“ се създава временна спирка за движещите се по посока към кв. „Железник“. Автобусите преминаващи по бул. „Славянски“ ще спират в изградените уширения, на които са монтирани знаци, указващи автобусни спирки.

Автобусите преминаващи по бул. „Цар Симеон Велики“ ще спират на спирки „м-н Билла“, а движещите се по направление към кв. „Железник“, след спирка „Орфей“ ще спират на спирка „Чая“.

За периода се въвежда  временна забрана за паркиране и престой по ул. „Одринска Епопея“ в участъка от кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики“, до кръстовището бул. „Славянски“.

Движението на МПС да се нормализира незабавно след приключване на мероприятието, по преценка на служителите пряко ангажирани с охраната.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top