Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 11 юни, петък

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 11 юни, петък.

1 ул. „Крайречен булевард“ от бул. „Христина Морфова“ до бул. „Цар С. Велики“
2 Надлез ДЗУ от бул. „Никола Петков“ до бул. „Цар С. Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации, предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top