21 септември 2021

118 новопостроени жилища са въведени в експлоатация през първото тримесечие на 2021 г. в област Стара Загора

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 27, със 118 новопостроени жилища в тях. Спрямо първото тримесечие на 2020 г. броят на сградите намалява с 2, или с 6.9%, а жилищата в тях - с 19, или с 13.9%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция - 92.6%.

Най-голям е делът на новопостроените жилища с две стаи - 48.3%, а най-малък на петстайните жилища - 1.7%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 148 сгради с 1 421 жилища, Пловдив - 131 сгради с 433 жилища, и Варна - 118 сгради със 764 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през първото тримесечие на 2021 г. е 10 972 кв. м, което е с 26.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2020 година. Жилищната им площ намалява с 15.2% и достига 9 465 кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 108.7 кв. м през първото тримесечие на 2020 г. на 93.0 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 212.9 кв. м, и Габрово - 196.2 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 60.0 кв. м, и Пазарджик - 76.5 кв. метра.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top