Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 19 април, понеделник

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора на 19 април, понеделник.

1 ул. „Цар Калоян“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до ул. „Захари Княжески“
2 ул. „Лубор Байер“ от ул. „Захари Княжески“ до бул. „Руски“
3 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
4 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
5 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
6 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
7 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
8 ул. „Света Троица“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
9 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
10 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
11 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
12 ул. „Сава Силов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
13 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
14 ул. „Захари Княжески“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „Св. Княз Борис“
15 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Д-р Тодор Стоянович“ до бул. „М. М. Кусев“
16 ул. „Княз Ал. Батенберг“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
17 ул. „Георги Апостолов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
18 ул. „Стефан Стамболов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
19 ул. „Екзарх Антим I“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
20 ул. „Майор Кавалджиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
21 ул. „Света Троица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
22 ул. „Отец Паисий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
23 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
24 ул. „Цар Иван Асен II“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
25 ул. „Сава Силов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“
26 ул. „Хаджи Д. Асенов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар С. Велики“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top