Стара Загора бе домакин на онлайн Междурегионален уъркшоп за алтернативите средстава в продуктите за еднократна употреба

АРИР - Стара Загора бе домакин на Междурегионален уъркшоп по темата за пазарното позициониране на алтернативите на пластмасовите продукти за еднократна употреба по инициатива на проект PLASTECO.

Уъркшопът включваше 4 тематични панела, представени от утвърдени експерти в съответните теми:

- Зелени обществени поръчки като средство за стимулиране търсенето на алтернативни на пластмасовите продуктите за еднократна употреба - лектор господин Николай Димитров, Началник отдел ОПК, община Габрово;

- Екомаркировките в помощ на алтернативни на пластмасовите продуктите за еднократна употреба - лектор госпожа Надежда Христова, МОСВ, Представител на европейската екомаркировка за България. 

- Подпомагане и развитие на вторични пазари на сурови пластмаси и промяна и промяна в поведенческите навици на обществото - лектор господин Христо Диков, Оперативен мениджър на Екопак България АД. 

- Бариери, възпрепятстващи приемането на алтернативи на пластмасите за еднократна употреба и начини за смекчаване на тяхното въздействие - лектор госпожа Теодора Желязкова, търговски директор на Ате Пласт ООД.

Участниците в събитието се включиха и в 2 интерактивни игри, пряко свързани с 2 от панелите: "Какво означава този знак?" и "Намери алтернативата!". В края на уъркшопа всички присъстващи бяха разделени в 4 аналогични на панелите дискусионни групи, в които имаха възможността да обсъдят помежду си опита по тях, предстоящите предизвикатества и възможни решения в бъдеще.
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top