Бюро по труда в Стара Загора приканва работодателите за участие в програми и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора уведомява работодателите от общините Стара Загора и Опан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
 осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) 4229лв.

Програми за обучение и заетост:
 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства - 7500 лв.;
 Национална програма "Помощ за пенсиониране" - свободни средства - 7640 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства -2199 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Стара Загора, както и на тел.042697545

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top