147,6 хил. са работещите в Старозагорско

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.6 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.8% (при 52.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.6%, а при жените - 49.7%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 142.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.9% (77.4% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 2.7 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top