Над 70 точки влизат в дневния ред на февруарското заседание на Общински съвет Стара Загора

Над 70 предложения съдържа Дневният ред на Общинския съвет в Стара Загора за редовното февруарско заседание. Общинските съветници ще гласуват на 25 февруари и Бюджет 2021 г. Това стана ясно днес от думите на председателя на местния парламент Мария Динева. В традиционната ѝ среща със старозагорските медии преди сесия на Общинския съвет взе участие и Николай Николов, председател на ПК по финанси и бюджет на ОбС. „ Всички комисии подкрепят проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2021 година.“, даде подробности Николов. „Бюджетът е над 180,5 млн.лева, приоритет и през тази година ще бъде образованието. Има една балансирана политика и ниска лихвидност. Това е бюджет, който позволява Стара Загора да продължава да се развива и да запази темповете си на развитие“, обясни още Николов.  Той подчерта, че бюджетът е насочен към хората от всички социални сфери на обществото. Запазва се размерът на предвидените средства за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми като са заложени са 90 хил. лева за инвитро процедури, както и 300 хил.лева за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

По време на 19-тото заседание на местния парламент ще бъде гласувана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора.  Старейшините ще определят конкретния размер на финансовата подкрепа  според поредността на раждане на детето за периода 01.01.2021 година до 31.12.2021 година включително, във връзка с приетият от Общински съвет Стара Загора Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора.

Съветниците ще гласуват преобразуването на Начално училище „Кольо Ганчев“ чрез промяна на вида по чл. 38, ал 1 от ЗПУО - от начално (I – IV клас включително) в Основно училище „Кольо Ганчев“ (I – VII клас включително) от началото на учебната 2021/2022 година, както и преобразуването чрез сливане на Средно училище „Христо Ботев“ и Първо основно училище „Георги Бакалов“ в едно училище – Средно училище „Христо Ботев“ от началото на учебната 2021/2022 година. „Имаме уверението, че няма да бъде засегнат никои от колективите на двете училища“, каза председателят на Обс Мария Динева. Тя припомни, че предстои ремонт на базата на учебното заведение.

По време на февруарското заседание ще бъде подложено на одобрение и  възможността за освобождаване на търговци от заплащане на задължения за плащане на такса за ползване на терен за разполагане на временни преместваеми обекти.

По предложение на кмета Живко Тодоров ще бъде гласувана процедура за провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2021г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие.

Общинските съветници ще разгледат възможността за даване на  съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по  Програма LIFE 2020 на Европейския съюз, подпрограма „Действия по климата 2020“ с проект „Интегриран проект за изпълнение на градски планове за действие за преход към нисковъглеродно и климатично устойчиво общество“ с  референтен номер LIFE20 IPC/BG/000014.  В дневния ред влиза и точка за даване на съгласие за сключване на Споразумение за сътрудничество за извършване на съвместна дейност в областта на изграждането и управлението на „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“ на територията на Югоизточен регион от ниво NUTSII“. Като Община Стара Загора ще участва като съучредител при учредяване на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб Загоре“.

Ще бъдат подложени на гласуване още учредяване на безвъзмездно право на ползване на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на лекари и лекари по дентална медицина, извършващи първична медицинска и дентална помощ, на територията на община Стара Загора, както и на диспечерски  пункт в кв.“Железник“ на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top