Старозагорската УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ създаде кабинет за безплатни ваксинации срещу COVID-19

В УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ ще се извършват безплатни ваксинации срещу COVID-19, съобразно фазите на Националния имунизационен план. Те ще се извършват в Кабинет № 18, който се намира в Диагностично-консултативния блок (на етажа на Спешно отделение). Той ще работи всеки вторник от 10:00 до 12:00 часа. Максималният брой пациенти, на които ще се поставят ваксини в посоченото време, е 30. В случай, че броят им е достигнат, желаещите ще бъдат записани за следващата седмица. Квотата за 16 и 23 февруари е запълнена, съобщиха от ръководството на Университетската болница.

В понеделник са се записали 74 души, предимно медицински и педагогически персонал, които попадат в първа и втора фаза от Националния имунизационен план. Разкриването на кабинета е направено във връзка със заповед на министъра на здравеопазването.

Списъкът с желаещите да се имунизират хора е изпратен в РЗИ – Стара Загора. Инспекцията ще определи количеството ваксини и кога те ще бъдат поставени на хората, които имат право на това, в имунизационния кабинет в Университетска болница.

Желаещите да си поставят ваксина трябва да предоставят резултат от направен 48 часа преди ваксината антигенен тест или PCR тест, който е отрицателен, с подпис и печат от оторизирана лаборатория; да попълнят предварително формуляр за информирано съгласие и да предоставят телефонен номер и имейл адрес.

Записване за имунизация се извършва предварително на телефон 042 698 502, всеки понеделник от 9:00 до 16:00 часа.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fumbal-kirkovich.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F%25D0%25A3%25D0%259C%25D0%2591%25D0%2590%25D0%259B-%25D0%2598%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D1%258A%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B5.doc%3Ffbclid%3DIwAR3Vt8jyw6NjrYteCiazYsC6zm4UJhEqm16mSAgZ8pNMP7AhOkZLcXra62s&h=AT2U9ydxDc7NVNZ67-nqmYr94lvZPPMu-DK8azGNqvTV4VbSi46n9A6r2Lrq8QBK_aVW3lh6Se_295Cbp96YCpDQQFgr5n4giVnTw6mBdF4XlsFF16uS7bUtdH0KjWcTYh8Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0vJgvkC3ZDmI-U0j4tNhZUK8gWEIgWba-2zXm8T-t8bMFENo8s1G9qOB5afuouORAidTAw3GBPdKpOWCLWgfBrLqkMlLccmjOgvg11utkg5-YgtinJYHWBqQCxvAiLH-QirJEL1Fp2hUi8FEr3mF3bjMaG3rCWlTsWogRyjeYVmA

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top