116.5 млн.лева са преките чуждестранни инвестиции в Община Стара Загора

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2019 г. възлизат на 972.0 млн. евро, което е с 4.6% повече в сравнение с 2018 година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 686.2 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 116.5 млн. евро и община Казанлък - 87.3 млн. евро. През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 983.3 млн. евро, като е регистриран ръст от 4.7% спрямо предходната година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top