140 хиляди са работещите в Старозагорско

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 144.8 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 71.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 54.4% (при 52.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.9 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 57.9%, а при жените - 51.3%.

През второто тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 140.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 72.0% (71.5% за мъжете и 72.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 2.7 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top