По 80 предложения ще вземат решения старозагорските общински съветници

На последната преди ваканцията сесия  на 30 юли 2020 г., общинските съветници в Стара Загора ще приемат решения по 80 точки, съобщи председателят на ОбС Мария Динева. Има и две питания от общинските съветници Валентина Бонева и Климент Пенчев. На второ четене ще се приема Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора. Според Мария Динева спорно е предложението за промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора. По думите и идеята е да се даде възможност на спортните клубове и техните спонсори да рекламират безплатно на билбордове.

В зала ще се реши дали то ще бъде прието. По шест точки свързани с общинския бюджет ще дебатират местните старейшини. Едната е за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България с цел осигуряване на нормалното приключване на 2020 г., другите са свързани с Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2019 година, както и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма. Другата спорна точка, според Мария Динева, е свързана с промяна в цената на билета за градския транспорт. Администрацията предлага тя да стане 1.30 лв. и идеята е да се стимулира предварителното закупуване на билети и карти. Има и предложение за удължаване със 6 месеца на срока на договорите за наем на търговски обекти в общината, заради пандемията.

Ще бъдат избрани нови управители на „Автосервиз на здравни заведения“ и на Специализирана болница за активно лечение на пневмо фтизиатрични заболявания. Местните старейшини ще трябва да приемат Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода ноември 2019– юни 2020 г., както и Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2019 г. Ще се гласува продажба на 6 общински жилища, 7 гаража, 11 поземлени имоти по селата, има и 24 точки за технически разрешения. Мария Динева е внесла предложение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, начело със Стефан Димитров

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top