12,8 % от практикуващите лекари в Старозагорско са млади

В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1 275 лекари. Лекарите по дентална медицина са 290, като 287 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2 172, от които 1 461 медицински сестри и 148 акушерки.

Към 31 декември  55.6% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години - 35.5% и 45-54 години - 32.1%. Младите практикуващи лекари - на възраст до 35 години, са 163, или 12.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 139, или 10.9%.

В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 211, или 16.5% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от: Спешна медицина – 82 (6.4%), Кардиология, Педиатрия и Акушерство и гинекология – по 66 (5.2%), Хирургия и Нервни болести - по 63 ( 4.9%).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2019 г. е 40.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 9.3 на 10 000 души от населението. Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (42.6 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (62.8 на 10 000 души от населението), София (столица) (51.2), Пловдив (51.0) и Варна (50.7). Най-нисък е показателят за областите Кърджали (24.8 на 10 000 души от населението), Добрич (27.2) и Силистра (27.7).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top