151,3 хиляди са заетите в Старозагорско през първото тримесечие на 2020

През първото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 151.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 72.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.2% (при 52.4% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.2%, а при жените - 52.6%.

През първото тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 148.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.2% (78.0% за мъжете и 74.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 4.1 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top