Община Стара Загора спечели проект за разширяване дейността на Международния младежки център

Официално уведомление за одобрено финансиране по изпълнение на проект № BGLD-1.003-0003 "Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!" по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г., получи Община Стара Загора. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 870 986 лева за период от 36 месеца.

Проектът предвижда реконструкция и обзавеждане на една мултифункционална зала и активна международна дейност с цел обмяна на опит и повишаване качеството на предлаганите дейности. На местно ниво, екипът на Младежкия център ще разшири обхвата си на работа като достигне до най- уязвимите групи на територията на Област Стара Загора.

За последните 5 години Международният младежки център в Стара Загора се утвърди като притегателно място за младите хора, предлагащо възможности за личностно развитие, повишаване на знанията, уменията, компетенциите и подкрепящо процеса на социално включване на уязвими групи.

През 2017 година Младежкият център в Стара Загора бе удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа, а през 2019 година срокът на отличието бе удължен с още 5 години. Знакът за качество е доказателство на високите стандарти на младежка работа, развивани от екипа на Центъра.

Коментирай!

#1
Пив - 2020-05-28 14:32:35

Циганска държава! Оправихте българите, тръгнали да мислят за уязвимите групи. Нали пак ще има избори по-нататък, трябва да се помисли за любимия електорален прийом..

Още новини

Scroll To Top