Националният статистически институт с рубрика за COVID-19

Националният статистически институт стартира нова рубрика COVID-19. В нея ще бъдат публикувани статистически данни, свързани с икономическите и социалните последици от разпространението на коронавируса. Информацията е представена в таблици, графики, картограми и инфографики. Съдържанието на рубриката непрекъснато ще се допълва и обновява.

По-подробна информация може да бъда намерена в сайта на НСИ https://www.nsi.bg/bg/node/18120/.

Останете вкъщи!

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top