Старозагорски студенти почетоха Световния ден на социалната работа

Световният ден на социалната работа – 19 март - е ден, в който в глобален мащаб социални работници, студенти и преподаватели в тази област, отбелязват значимостта  на социалната работа като професионална дейност и образование. Предизвикателствата, пред които  е изправено обществото ни в момента са големи, тежки, трудни и необичайни.  Социалните работници са хората, които  всеки ден демонстрират своята отговорност, дисциплина, отдаденост и саможертва!

По повод  световния ден на социалната работа, катедра „Социални дейности“, Медицински факултет, като член на  Европейската асоциация на училищата по социална работа, заедно със студентите от специалността  разработиха, анализираха и потърсиха отговор на актуални проблеми от сферата на социалната работа.

Студентите от първи курс потърсиха възможности за преодоляване на стигмата в обществото по отношение на социалния работник. В рамките на своето проучване те анализираха причините за съществуването на стигма по отношение на професията,  реализираха видео – интервюта и предложиха иновативни решения за преодоляване на проблема.

Второкурсниците очертаха професионалния профил на съвременния социален работник. От своите проучвания те изведоха значимостта на социалната работа и възприемането й  като една изключително важна и престижна подпомагаща професия. Очертаха някои от принципите на социалната работа – солидарност, защита на правата, цялостност и самоопределение, справедливост.

Студентите от трети курс се фокусираха върху обучението по социална работа и практическата реализация на специалистите. В рамките на своите проучвания те поставиха фокус върху  позитивите от задълбоченото изучаване на медицински дисциплини, което се осъществява в рамките на обучението по специалност „Социални дейности“ в Медицинския факултет на Тракийски университет.

Западните изследователи  определят социалната работа като професията на ХХІ век и днес, повече от всякога се доказва нейната практико-приложна  роля в съвременното общество.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top