Регионална библиотека “Захарий Княжески“ предлага онлайн услуги за своите потребители

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора уведомява, че във връзка с извънредното положение, обявено в страната няма да работи с читатели до 13 април 2020 г.

При възстановяване на нормалното работно време на Библиотеката, библиотечните
документи с изтекъл срок на заемане, ще могат да бъдат връщани без санкции.

От институцията призовава гражданите да използват онлайн услугата „Попитай библиотекаря”. Достъпът до нея може да бъде осъществен  в долната дясна част на сайта на Библиотеката www.libsz.org .

Служителите ще отговарят само на въпроси, свързани с ресурсите на библиотеката:
• наличие на книги, списания, вестници;
• получаване на копие на търсени от Вас статии от списания и части от книги.

Подходящи за специалисти и студенти са специализираните онлайн услуги, които Библиотеката предоставя:
• предоставяне на писмена библиографска информация;
• предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;
• копиране на библиотечни документи (само сканиране).

Към всяка услуга има и подробно разписана информация за нейното съдържание. Достъпът до специализираните онлайн услуги е от меню  Услуги, подменю Библиотечни услуги на сайта на библиотеката https://www.libsz.org/uslugi/vidove-uslugi

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top