Близо 364 млн.лева достигнаха приходите от ново строителство и подобрения на сгради в Старозагорско

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Стара Загора са 407.4 млн. лв., или с 9.5% повече спрямо 2017 година. Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 363.9 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 10.0%, а при нежилищните сгради – с 9.0% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 43.5 млн. лв., като спрямо 2017 г. нарастват с 14.1%. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на жилищни сгради е 11.6%, а на нежилищни сгради – 88.4%.

През 2018 г. приходите от сградно строителство в областта са 236.4 млн. лв., или с 10.2% повече спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 36.0%, а от строителство на нежилищни сгради – 64.0% от общите приходи от сградно строителство.

В област Стара Загора приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции се увеличават с 8.5% спрямо 2017 г. и достигат 171.0 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 42.0% от общите приходи на строителните предприятия.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top