Стара Загора: Безплатни консултации за новорегистриращи се земеделски производители  в Югоизточен регион

Безплатни консултации за новорегистриращи се земеделски производители в Югоизточен регион

Програмата за развитие на селските райони и Европейски земеделски фонд дават възможности за финансиране на ново регистрирани малки земеделски производители и земеделски  производители, които желаят да развиват допълнителна  неземеделски дейности в селски райони в т.ч занаятчийски дейности от различни видове, всякакви видове услуги и производства.

И през тази година ще се финансира приоритетно земеделието  и животновъдството, като мерките за финансиране ще приемат заявления за кандидатстване изключително интензивно в периода Март – Юни 2020.

Ако вие имате земеделско стопанство, но до сега не сте се занимавали професионално с това.

Ако разбирате от земеделие, но не знаете какви са стъпките за развитие на земеделска дейност, какви са необходимите регистрации и разрешителни.

Чували сте че се отпускат редица средства за земеделие от Европейския съюз, но не знаете какви са изискванията и как може да се възползвате от тези средства, ние можем да ви помогнем.
А може би желаете да си направите автосервиз или фризьорски салон в селски район, това също е възможно с финансиране от Европейския съюз и вече се прави в редица селски райони.
А може би имате конкретна идея, но търсите финансиране за нея и не знаете как да си напишете сами бизнес плана и да си подготвите придружаващите документи.

Ние можем да ви помогнем!

Фирма „Ем Енд Есс Проджектс“ ООД изпълнява проект финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и организира напълно безплатно в удобно за вас време и населено място индивидуални консултации за стартиране на собствен бизнес, с които ще ви помогнем:

* да си регистрирате фирма и/или да се регистрирате като земеделски производител;
* да си изберете правилното помещение за извършване на дейността която искате да развивате ;
* да си разработите правилен бизнес план за стартиране на собствен бизнес;
* да си подготвите проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Европейски, национални и други донорски програми и/или за получаване на банков заем с който ще започнете своя бизнес ;
* да промотирате и популяризирате своят продукт;
* да назначите персонал, необходим за извършване на вашата дейност;
* да направите маркетинг проучване за пазара на вашия продукт;
* други консултации в зависимост от вашата бизнес идея/ стратегия .

Кой може да се включи в проекта:
- Безработни, неактивни и заети лица, които проявяват интерес към възможностите за стартиране на собствен бизнес;
- Да сте на възраст над 18 навършени години;
- Да не осъществявате стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон, включително като едноличен търговец;
- Да не сте регистриран тютюнопроизводител/земеделски производител към момента на включване в проекта;
- Да не упражнявате свободна професия или занаят;
- Да не сте управител или член на управителен орган на фирма.
- Да не притежавате висше образование или професионална квалификация по мениджмънт, управление на малък и среден бизнес или аналогично образование.

Можете да се свържете за повече информация се с нас и да  заявете своето участие сега  на: 

E – mail : contact@mandsprojects.com;
Tел: 0887 807 318
www.mandsprojects.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по договор № BG05M9OP001-1.023-0136 „Предоставяне на обучение и консултации за стартиране на конкурентно предприемачество“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top