Близо 38% повече приходи от нощувки в Старозагорско през ноември

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2019 г. са 12 747, или с 11.7% повече в сравнение със същия месец на 2018 година. От всички пренощували лица 90.6% са българи, като по-голямата част от тях (40.3%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 1 198, като 66.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.8 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2019 г. е 32.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (40.1%). Заетостта в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е 37.0%, а тази в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 22.0%. Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 3.7 процентни пункта. Увеличение на заетостта на леглата е регистрирано при местата за настаняване с 1 и 2 звезди и тези с 4 и 5 звезди, съответно с 4.8 и 13.2 процентни пункта, докато при местата за настаняване с 3 звезди заетостта на леглата намалява с 2.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2019 г. достигат 1 616 960 лв., което е с 37.9% повече в сравнение с ноември 2018 година. Приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 44.2%, а приходите от нощувки на чужди граждани - с 11.1% .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top